Política de privacitat

Avís legal:

Titular del web: ASSOCIACIÓ D'INICITIVES SOCIALS AD'
Adreça: C/ JOAN ALSINA, 3, 2 PLANTA 17003 GIRONA
Correu electrònic: direccio.general@adgirona.org
Telèfon: 972 215 917
Fax: 972 225 218
Lloc Web: www.adgirona.org.

L’Associació d’Iniciatives Socials és una associació constituïda el 22 de febrer de 1994 a la ciutat de Girona, i inscrita al Registre Nacional d'Associacions amb el número 585328 
NIF: G17397134

Els continguts d'aquest web han estat elaborats per L’Associació d’Iniciatives Socials. Es prohibeix la reproducció total o parcial d'aquests continguts sense citar el seu origen o sense haver obtingut l'autorització expressa de l’Associació d’Iniciatives Socials. L’entitat es reserva el dret d'actualitzar els continguts i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.

Dades de carÓcter personal

L'Associació d'Iniciatives Socials, en acompliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal, subministrades de manera voluntària, mitjançant petició dirigida a L'Associació d'Iniciatives Socials, C/ Joan Alsina, 3 2 planta, 17003 Girona. Així mateix es pot contactar a través de correu electrònic direccio.general@adgirona.org o per telèfon trucant al 972.215.917

Per què hem d'esforçar-nos a assegurar als infants la supervivència si no se'ls pot garantir una existència feliç?

ESTEM REDISSENYANT LA WEB, DISCULPIN LES MOLESTIES

DATA ACTUALITZACIË 30/09/2013

AD’Iniciatives Socials, és una associació sense afany de lucre, amb capacitat jurídica pròpia, inscrita en el registre nacional d’associacions que té com a àmbit d’actuació l’estat espanyol.

AD’Iniciatives Socials, neix l’any 1994, a partir de la iniciativa d’una plataforma formada bàsicament per professionals del camp social, d’impulsar i promocionar actuacions adreçades principalment a famílies i col·lectius en risc d’exclusió social i a l’atenció a infants i joves.

AD’Iniciatives Socials, està formada per persones professionals, voluntàries/col·laboradores i professionals, sensibilitzades amb les finalitats de l’entitat i amb un gran component de solidaritat davant de les problemàtiques socials.

AD' Iniciatives Socials | C/ Joan Alsina 3, 2¬ planta, 17003 - Girona | Tel: 972 215 917 | Fax: 972 225 218 | | www.adgirona.org

  Qui Som:

 1. Presentació
 2. Missió
 3. Finalitats
 4. Ideari
 5. - Valors presents a l'entitat
 6. - Valors presents en la gestió
 7. - Principis
 8. Política de qualitat
 9. Marc teòric d'intervenció

  Organització:

 1. Organigrama
 2. Les persones

  Progrmes i projectes:

 1. - Àrea d'acolliments i adopcions

  - Àrea d'acolliments residencials

  - Àrea d'intervenció comunitària

  - Àrea d'Atenció als i les Joves

 2. Àrea d'Atenció a les famílies
 3. Currículum
 4. Memòries

  Àmbit econòmic:

 1. Finançadors Col·laboradors
 2. Procedència dels Recursos
 3. Gestió dels Recursos
 4. Auditories de comptes

Empresa respectuosa amb el medi ambient